uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ đào tạo

dao tao - chi tiet

Với tình hình thực tế hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, việc tiếp cận được những kiến thức nghề nghiệp cốt lõi, cập nhật, chắt lọc từ những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu là rất quan trọng. Những kiến thức này cùng với những trải nghiệm nghề nghiệp bản thân sẽ là hành trang cần thiết cho sự thành công cho các Doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Với mục tiêu kết nối giá trị nhằm đem đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất, bên cạnh đội ngũ chuyên gia sáng lập và điều hành luôn miệt mài với công tác nghiên cứu ứng dụng, thẩm định và sáng tạo để cho ra những chương trình với tri thức hiện đại và chất lượng nhất, VDAC luôn rộng mở và không ngừng kết nối với các chuyên gia đào tạo - huấn luyện, các Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên ở nhiều lĩnh vực trong phạm vi quốc gia.

Hoạt động đào tạo của VDAC bao gồm:

  • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc tế.
  • Tổ chức các khóa đạo tạo, cập nhật các luật thuế tại Việt Nam, đặc biệt là các luật thuế mới.
  • Đào tạo, hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp đối với mọi loại hình doanh nghiệp.
  • Tổ chức đào tạo các khóa học chuyên ngành về tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị con người.
  • Xây dựng và đào tạo áp dụng hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp.