uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickGiới thiệu » 

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

1. Ông Vũ Tiến Sỹ – Giám đốc điều hành

Ông Sỹ là thành viên sáng lập VDAC. Trước khi gia nhập đội ngũ Ban lãnh đạo VDAC, Ông Sỹ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng kiểm toán tại các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam. Trong các năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, ông đã tham gia và trực tiếp phụ trách quản lý danh mục kiểm toán Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước thuộc các ngành nghề khác nhau như bưu điện, ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, xây dựng, may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất, dược phẩm, dầu khí và khách sạn. Ngoài ra, Ông Sỹ còn có nhiều kinh nghiệm về định giá doanh nghiệp, thẩm tra tình hình tài chính doanh nghiệp, cổ phần hóa, phát hành, niêm yết, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

Ông Sỹ tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Ông Cao Trần Ngọc Quý – Phó Giám đốc

Ông Quý là thành viên của Hội Đồng Thành Viên VDAC. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm toán. Trước khi tham gia VDAC, ông Quý đã từng là kiểm toán viên độc lập tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC), Công ty TNHH PWC (Việt Nam), Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần ĐHC (DHC International). Trong suốt quá trình làm việc trong ngành tài chính, kiểm toán và tư vấn, ông Quý đã trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần niêm yết, đại chúng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ... thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, dược phẩm, xây dựng, taxi, thủy sản, dầu khí, công ích, may mặc…

Ông Quý cũng đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đồng thời Ông cũng tham gia giảng dạy về tài chính kế toán, thuế, kiểm toán tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và một số Công ty chuyên về tư vấn, dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Ông Quý tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán kiểm toán, hiện tại ông Quý là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ông Nguyễn Trọng Liêm – Phó Giám đốc

Ông Liêm đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán kiểm toán, định giá và tư vấn hệ thống. Trước khi gia nhập VDAC, ông Liêm là Trưởng phòng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán RSM DTL. Trong suốt quá trình làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn, ông Liêm đã trực tiếp tham gia và quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, ông Liêm còn tham gia huấn luyện, đào tạo cho một số tập đoàn lớn.

Ông Liêm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành tài chính, Cử nhân Kinh tế và Công nghệ thông tin. Hiện tại, ông Liêm là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính và Hội viên Hội Tư vấn thuế (VTCA).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ông Võ Đức TưởngTrưởng phòng kiểm toán 1

Ông Tưởng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán và kiểm toán. Trước khi tham gia VDAC, ông Tưởng đã có hơn 7 năm làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán RSM DTL. Trong suốt quá trình làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn, Ông Tưởng đã trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ... thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, và các dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

Ông Tưởng tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bà Bùi Hồng HạnhTrưởng phòng kiểm toán 2

Tham gia lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính từ năm 2002 cho đến nay, Bà Hạnh đã thực hiện cung cấp các dịch vụ thành công cho nhiều khách hàng, dự án thuộc các ngành nghề khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, xây dựng hạ tầng, bất động sản, vận tải, may mặc, hàng tiêu dùng, khách sạn và bệnh viện.

Là thành viên sáng lập Công ty TNHH Kiểm toán Gốc Việt. Kiểm toán viên cao cấp tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) từ năm 2002 đến 2006. Hiện nay, Bà Hạnh đang phụ trách quản lý phòng nghiệp vụ của VDAC.   

Bà Hạnh tốt nghiệp Thạc sỹ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 và hiện là Kiểm toán viên công chứng (CPA) – Bộ tài chính. Bà cũng đang tham gia nhiều công tác giảng dạy về tài chính, quản trị tại các trường Đại học, Trung tâm trong nước.