uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ kế toán

dich-vu-ke-toan

Các dịch vụ kế toán mà VDAC đang cung cấp rất đa dạng, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà các dịch vụ kế toán VDAC cung cấp có thể bao gồm như sau:

  • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp.
  • Rà soát, phân tích, cải tổ bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn.
  • Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Hướng dẫn lập chứng từ kế toán.
  • Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán.
  • Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, bao gồm báo cáo hợp nhất.
  • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán.

 

Hãy liên hệ với Công ty Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt ("VDAC") ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp nhất.

 

tags : dich vu ke toan , dịch vụ kế toán