uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ liên quan đến phần mềm kế toán

PMKT

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp chuyên môn hóa, áp dụng công nghệ thông tin về kế toán, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ về phần mềm kế toán với những nét chính như sau:

  • Tư vấn giải pháp sử dụng phần mềm kế toán.
  • Cung cấp phần mềm kế toán.
  • Đào tạo sử dụng phần mềm kế toán.