tickDỊCH VỤ
Dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ có bảo đảm liên quan
Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán Việt nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế.
Dịch vụ kế toán
Các dịch vụ về kế toán mà VDAC đang cung cấp rất đa dạng..
Dịch vụ về thuế
Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử....
Dịch vụ tư vấn
Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp; Quản trị rủi ro; Tư vấn đầu tư; Tư vấn thành....
Dịch vụ đào tạo
Với mục tiêu kết nối giá trị nhằm đem đến cho khách hàng những giá trị tốt....
Dịch vụ liên quan đến phần mềm kế toán
Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyên môn hóa, áp dụng CNTT....
icon_tinTIN TỨC
Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ năm 2017

Hàng loạt chính sách, quy định mới về kinh tế - xã hội sẽ có hiệu...
Quốc hội chốt 15 chỉ tiêu chủ yếu cho 2017

Yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương...
Việt Nam giảm 4 bậc năng lực cạnh tranh toàn cầu

Tuy nhiên, WEF đánh giá xu hướng chung của Việt Nam...
Việt Nam đứng đầu các quốc gia về hấp dẫn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đứng đầu danh sách 14 quốc gia thu hút đầu tư trực tiếp...
Việt Nam xuất siêu 1,7 tỷ USD

Cán cân thương mại thặng dư, Việt Nam tiếp tục là quốc gia xuất siêu...