uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickDỊCH VỤ » 

Dịch vụ về thuế

tu-van-thue-bao-cao-thue

Với sự am hiểu sâu sắc các quy định về thuế, thực tiễn lâu năm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, giải trình với các cơ quan thuế cũng như cam kết cung cấp các dịch vụ thuế mang lại lợi ích tối ưu cho doanh nghiệp, VDAC hiện đang cung cấp những dịch vụ thuế, bao gồm:

 • Xem xét các khoản thuế hiện tại trong mối liên hệ với thực tiễn kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và các mục tiêu trong kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xem xét sự ảnh hưởng đến thuế của các kế hoạch phát triển kinh doanh, các dự án kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm giảm thiểu các chi phí về thuế phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Hướng dẫn và trợ giúp doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp đó.
 • Tư vấn các ưu đãi và miễn giảm về thuế áp dụng cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn một cấu trúc về tài chính hợp lý để có lợi về thuế.
 • Tư vấn hệ thống tiền lương tối ưu để tiết kiệm thuế cho doanh nghiệp và có lợi cho người lao động.
 • Tư vấn những điều chỉnh phù hợp về thu nhập, chi phí để có lợi về thuế.
 • Tư vấn xử lý các nghiệp vụ đặc biệt để có lợi về thuế.
 • Tư vấn các chiến lược đầu tư và kinh doanh để giảm thiểu thuế.
 • Tư vấn các dự báo thay đổi của chính sách thuế ...

Ngoài ra VDAC cũng cung cấp các dịch vụ truyền thống khác liên quan đến thuế như sau:

 • Kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân.
 • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
 • Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN.
 • Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư.
 • Soát xét và tư vấn các chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.
 • Tư vấn điều chỉnh giảm số thuế TNDN tạm nộp.
 • Trợ giúp giải trình, quyết toán, khiếu nại về thuế.
 • Các vấn đề khác liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ ...

 

Hãy liên hệ với Công ty Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt ("VDAC") ngay bây giờ để được chúng tôi tư vấn và cung cấp dịch vụ thuế , báo cáo thuế ... chuyên nghiệp nhất.

 

tags : bao cao thue , tu van thue