uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
tickTIN » 

Tổng Công ty Bưu Chính lại chuyển về Bộ

Từ ngày 1/1/2013, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đồng thời do Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp quản lý.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Theo đó, từ 1/1/2013, đại diện chủ sở hữu nhà nước ở doanh nghiệp này sẽ là Bộ Thông tin và Truyền thông thay vì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Trước đây, VNPost thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), tuy nhiên lại do VNPT trực tiếp điều hành. Cũng theo quyết định của Thủ tướng, VNPost sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu đúng hạn, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Ảnh: T.Thạnh

Về cơ cấu quản lý, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có chủ tịch công ty, tổng giám đốc, kiểm soát viên, vốn điều lệ là 8.122 tỷ đồng. Một số ngành, nghề kinh doanh chính gồm: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo trong, ngoài nước; đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông và tư vấn đào tạo.

Tại thời điểm chuyển giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: 63 Bưu điện tại các tỉnh, thành phố; công ty Phát hành báo chí Trung ương; Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện (thành lập mới) cùng một số công ty con, liên doanh - liên kết khác.

Các đơn vị thành viên khác được thành lập theo chiến lược phát triển của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và quy định của pháp luật.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được tham gia cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước như chi trả bảo hiểm xã hội, các dịch vụ về chuyển phát,… đến người dân phù hợp với ngành, nghề kinh doanh và mạng lưới của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả của mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tham gia vào các chương trình thông tin và truyền thông của Nhà nước về nông thôn để phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư.

Kỳ Duyên - vnexpress.net