uploads/banner/Banner_Final_AnPhu.jpg
icon_emailTư vấn khách hàng
Nội dung: Từ ngày: Đến ngày:
top
Q&A -

Xin hỏi: 1/ nếu 1 nhân viên ký hợp đồng lao đông (từ tháng 01/2009) không thời hạn , nhân viên đó tự ý nghỉ việc ( Không được công ty xác nhận nghỉ việc, chưa hết hạn hợp đồng) thì nhân viên đó có nhận được trợ cấp thất nghiệp không? 2/ Khi thất nghiệp có phải nộp BHXH và BHYT không?. BHXH có bị gián đoạn không?

Ngày: 30/06/2010
Trả lời:

Theo quy định, nếu đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong thời hạn 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp bạn hỏi, người lao động tự ý nghỉ (không tuân thủ quy định của Luật Lao động) sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Khi thất nghiệp, không có quan hệ tiền lương nên không thuộc đối tượng đóng BHXH. Nếu được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được cấp thẻ BHYT tương ứng thời gian hưởng trợ cấp.

Trân trọng kính chào !

top
Q&A -

Kính gởi quý cơ quan. Số dư vào ngày 31/12 trên tài khoản tiền lương của CTY bao gồm: lương tháng 12 chưa chi, lương (thưởng, tháng 13) chưa chi, và quỹ lương dự phòng 17%. Như vậy các chi phí trên : lương thưởng cuối năm + lương dự phòng: có được đưa vào chi phí hợp lệ? _ Lương + thưởng T13 có phải chi hết vào thời điểm nộp QTT TNDN? (31/3) _ Quỹ lương dự phòng (có thể là rất lớn) CTY có thể không chi trong năm sau và cũng có thể không biết khi nào mới chi, có được hay không ? có xác định thời gian phải chi hết quỹ lương dự phòng này hay không? Xin cám ơn.

Ngày: 29/06/2010
Trả lời:

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

- Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản tiền thưởng thực tế chi trả cho người lao động hoặc phải trả cho người lao động (trong thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm) được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

- Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản tiền thưởng nhưng thực tế không chi trả cho người lao động hoặc phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Quỹ dự phòng tiền lương được trích lập là để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn; do đó, trường hợp không sử dụng thì phải hoàn nhập theo quy định.

Trân trọng kính chào !

top
Q&A -

Thời gian tôi đóng BHXH từ tháng 1/2007 đến tháng 12/2008 là 2 năm. Nay tôi muốn nhận trợ cấp 1 lần nhưng quyết định thôi việc và hợp đồng lao động của tôi đã bị thất lạc. Vậy tôi cần phải làm những thủ tục gì để có thể nhận được trợ cấp BHXH 1 lần? Xin chân thành cảm ơn!

Ngày: 28/06/2010
Trả lời:

Nếu mất quyết định thôi việc thì bạn làm đơn cớ mất có xác nhận của công an địa phương nơi cư trú. Khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH 1 lần cho BHXH quận (huyện) nơi cư trú thì bạn nộp: sổ BHXH, đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần có xác nhận của UBND địa phương nơi cư trú và đơn cớ mất (nêu trên)./.

Trân trọng kính chào !